#échateuncable y hazte amig@ INTRAMURS

Jeffrey Cobbold

Jeffrey Cobbold

La gravació de camp es va crear per al projecte de sermó d’àudio Music Education Through Autobiographical Digital Storytelling: Confronting Fear and Becoming True as Music Students & Teachers. El projecte va ser una exploració de l’espiritualitat de l’educació musical a través de l’examen de les seues relacions interpersonals relacionades amb l’enfrontament de la por i la veritat en una comunitat d’educació musical. Abans de començar el projecte, volia arreplegar la inspiració amb un enregistrament de camp d’estudiants que interactuaven fora durant els darrers dies de curs escolar a València. Els comportaments dels alumnes presenten una gran varietat de sons, que es barregen amb el soroll que envolta la ciutat. L’enregistrament de camp demostra una barreja de bellesa i nerviosisme, que pot afectar inesperadament els pensaments i les emocions dels oients. Els participants s’animen a escoltar la major part de l’enregistrament de camp que vullguen per a dibuixar, escriure una descripció o descriure una memòria inspirada en l’ordenació dels sons. Es proporciona paper i llapis per a escriure o dibuixar una representació personal o reflex de l’enregistrament de camp. Els participants poden emportar-se el seu treball o deixar-lo a prop de la instal·lació per a ajudar a la interpretació d’altres oients. Esta gravació de camp és especialment apropiada com a activitat d’escolta, discussió i reflexió per a xiquets, jóvens i famílies que assistisquen a Intramurs 2018.

 

Jeffrey Cobbold

Vaig nàixer en 1984 a Nova Jersey (EUA), on visc i treballe. Soc un artista independent i investigador de Piscataway, Nova Jersey. Des del 2008 la meua experiència professional s’ha desenvolupat en escoles públiques, campaments i esglésies dins de l’Atlàntic Mitjà i el sud-est dels Estats Units. L’ús exclusiu que faig de la música, l’art i les humanitats ha ajudat les comunitats a enfortir els seus programes educatius per a adults i el K-12. Formalment vaig començar la meua pràctica artística i recerca en el 2015 en la intersecció de l’autobiografia i la narració digital. A través de la investigació del meu propi viatge educatiu, he produït una història digital no lineal de sis episodis sobre les meues experiències acadèmiques dins de la teologia i la música. En el meu primer projecte d’investigació, un sermó d’àudio extens, faig servir la teologia pastoral com un mètode d’investigació artística per a interpretar les històries d’estudiants i professors dins de l’educació musical. Els meus treballs artístics es dediquen a la narració digital, a l’educació, a la música experimental, a les peces de so i de vídeo. Cada peça revela un aspecte de la meua narrativa personal i es compartix amb la finalitat d’activar la reflexió personal de l’espectador o oient i servix de catalitzador per a abordar aspectes delicats de les històries personals.

Jeffrey Cobbold:
Date:
Back To Top