#échateuncable y hazte amig@ INTRAMURS

Vols ser mecenes d’Intramurs?

El sello Cultura y Mecenazgo es una representación gráfica directa y funcional, que permite identificar de forma inmediata aquellos proyectos que contribuyen al fomento del mecenazgo cultural entre la sociedad española.

Amb la declaració de l’Associació Intramurs com a entitat d’utilitat pública, el tractament fiscal del nostre projecte s’equipara al de les fundacions, per perseguir les mateixes finalitats i estar sota el mateix control governamental.

Això es traduïx en una sèrie d’avantatges i incentius per a les persones particulars i empreses que opten per fer-hi aportacions dineràries, de béns o de drets.
Tot seguit, fem un resum de les diferents situacions possibles:

A títol particular

És el cas de la persona física, pots fer aportacions econòmiques que després podràs desgravar en la declaració de l’IRPF.

• Micromecenatge: els primers 150 euros donats tenen una deducció del 80% en la quota íntegra de l’IRPF.
• La quantitat donada que excedisca de 150 euros té una deducció del 35% en la quota.
Fidelització: en les donacions es podrà aplicar una deducció del 40% (en comptes del 35% general) sempre que s’hagen efectuat donatius per la mateixa o major quantitat a la mateixa entitat en els dos períodes impositius immediats anteriors.
• La deducció té un límit del 10% de la base liquidable en l’IRPF.

En què es tradueixen a efectes pràctics?

Si una persona física dona 150 euros a una entitat no lucrativa que està entre les possibles receptores de mecenatge:

• El contribuent es dedueix 120 euros (el 80% de la quota) en el seu IRPF.
• És a dir, el cost d’una donació de 150 euros és realment de 30 euros. Per tant, l’entitat triada rep 150 euros, dels quals 30 venen del donant i 120 són una subvenció indirecta d’Hisenda.

Si dona 500 euros:

• Dels primers 150 euros es dedueix el 80%, per la qual cosa el contribuent recupera 120 euros.
• Dels restants 350 euros es dedueix el 35%, per la qual cosa el contribuent recupera 122,5 euros.
• Per tant, en total el contribuent recupera 242,5 euros.

Si dona 500 euros i es tracta d’una donació fidelizada:

• Dels primers 150 euros es dedueix el 80%, per la qual cosa el contribuent recupera 120 euros.
• Dels restants 350 euros es dedueix el 40%, per la qual cosa el contribuent recupera 140 euros.
• Per tant, el contribuent recupera un total de 260 euros.

Si dona 500 euros a una activitat prioritària de mecenatge i existeix fidelització en la donació:

• Dels primers 150 euros es dedueix el 85% (el percentatge habitual augmenta un 5%), per la qual cosa el contribuent recupera 127,5 euros.
• Dels restants 350 euros es dedueix el 45% (el 35% habitual augmenta un 5% per fidelitat en la donació i un altre 5% per tractar-se d’activitat prioritària de mecenatge), per la qual cosa el contribuent recupera 157,5 euros.
Per tant, el contribuent recupera un total de 285 euros.

Com a persona jurídica

La quantitat donada té una reducció del 35% en l’impost de societats, i si mantens o augmentes l’aportació durant més de dos anys, el percentatge puja fins al 40%. Sempre amb el límit del 10% de la base imposable del període impositiu, encara que amb la possibilitat aplicar l’excedent en els períodes impositius immediats i successius dels deu anys següents.

Si eres persona física com a professional o empresari, així com persona jurídica més coneguda com a societat mercantil, també pots firmar un conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interés general amb el nostre projecte.

En eixe cas, des d’Intramurs farem difusió pública del teu suport al projecte (el teu nom o logotip apareixerà en esta publicació i en la nostra web), a més de complir amb l’objecte del conveni, i podràs deduir totes les quantitats aportades, ja quetenen la consideració de despeses deduïbles de l’activitat econòmica duta a terme.

Això sí, tot ha d’estar molt ben definit en el contracte, s’ha d’especificar amb claredat l’import econòmic de la donació i l’objecte concret al qual es destinen els diners o els béns o servicis professionals.

A més, també pots fer-nos donació de béns o servicis professionals i, fins i tot, aportacions en espècie.

Si tens algun dubte, en la pàgina del Ministeri de Cultura https://culturaymecenazgo.mecd.gob.es/inicio.html hi ha especificades totes les possibilitats d’una manera més detallada.

I si ja vols convertir-te en un dels nostres primers mecenes,

Pots contactar amb nosaltres a través de l’adreça administracion@intramurs.org.

Si ho tens clar, no ho dubtes, fes-ho:

  • S’emetrà automàticament al teu nom una factura com a certificat d’aportació.
  • En la teua pròxima declaració d’IRPF apareixerà declarada la teua col·laboració i se’t deduirà de la Renda.

 

Back To Top