#échateuncable y hazte amig@ INTRAMURS

Sello oficial mecenazgo

QUÈ SÓN EL MECENATGE I EL MICROMECENATGE?

Mecenatge: Tota contribució privada aportada de forma altruista per a la realització de projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals que hagen estat declarades o que tinguen la consideració d’interés social.

Micromecenatge: Quan els projectes o activitats es financen mitjançant moltes aportacions individuals realitzades amb caràcter altruista.

QUINES NORMES REGULEN EL MECENATGE A LA COMUNITAT VALENCIANA?

La Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic, i esportiu no professional.

DECRET 2/2019, d’11 de gener, del Consell, pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge i els procediments per a la declaració i la comunicació de l’interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals.

CONSELL ASSESSOR DEL MECENATGE

És l’òrgan assessor de la Generalitat en matèria de mecenatge i està compost per personal tècnic de la Generalitat, membres del Consell Valencià de Cultura, representants de les universitats valencianes, dels centres i instituts d’investigació, de les institucions museístiques, dels centres superiors d’ensenyaments artístics i de les federacions i les associacions esportives de la Comunitat Valenciana així com especialistes de reconegut prestigi en l’àmbit de la cultura, la ciència i l’esport no professional.

Per resolució de 16 d’abril de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, s’han nomenat els membres del Consell Assessor del Mecenatge.

La sessió constitutiva del Consell Assessor del Mecenatge de la Comunitat Valenciana-CASMEC- va tindre lloc el 14 de maig de 2019, en la seu de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

OFICINA DEL MECENATGE

L’Oficina del Mecenatge, adscrita a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, té les següents funcions:

  • Assessorar les persones i entitats beneficiàries i a les persones mecenes sobre els aspectes pràctics i jurídics del mecenatge
  • Donar difusió i publicitat, mitjançant el Portal del Mecenatge, als projectes o activitats que busquen mecenes
  • Prestar suport tècnic i administratiu al Consell Assessor del Mecenatge
  • Realitzar activitats per a la difusió i la promoció de la cultura del mecenatge
  • Elaborar una memòria anual sobre les accions i els projectes d’interés social publicats al Portal del Mecenatge
  • Exercir la coordinació dels distints departaments del Consell respecte a les actuacions que realitzen en matèria de mecenatge.

QUI POT SER MECENES?

Qualsevol persona física o jurídica pot ser mecenes, però sols poden acollir-se als incentius fiscals previstos en la legislació valenciana les persones físiques amb domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

Les persones jurídiques, en ser la Comunitat Valenciana una comunitat autònoma de règim comú i no tindre competències tributàries en l’àmbit de l’impost de societats, no tenen beneficis fiscals.

QUINS AVANTATGES TÉ SER MECENES?

Socials: el mecenes es converteix en part important d’un projecte cultural, científic o esportiu no professional, ja que per mitjà de la seua aportació i la d’altres mecenes es podrà dur a terme i beneficiar a tota la societat.

Beneficis fiscals: deduccions d’un 25% en la quota autonòmica de l’IRPF per:

  • Donacions relatives al patrimoni cultural valencià
  • Donacions destinades al foment de la llengua valenciana.
  • Donacions o cessions d’ús o comodat per a altres fins de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

DE QUINA FORMA PODEM REALITZAR ELS MECENES LES SEUES APORTACIONS?

La Llei 20/2018 estableix dues modalitats de mecenatge:

Donacions: consisteixen en l’entrega de diners, béns o drets amb caràcter irrevocable i sense rebre cap contraprestació.

Préstecs d’ús o comodat: consisteix en l’entrega gratuïta d’un bé perquè la persona o entitat beneficiària el destine durant un període de temps a un projecte o activitat cultural, científica o esportiva declarada o considerada d’interès social, i una vegada transcorregut aquest període el torne al donant.

EL CONSELL ASSESSOR DEL MECENATGE – CASMEC- VA CELEBRAR EL PASSAT 13 DE JUNY LA SEUA SEGONA SESSIÓ PLENÀRIA ANUAL.

Els membres del CASMEC van procedir a l’estudi i valoració de les sol.licituds per a obtindre la declaració d’interés social presentades a la convocatòria de febrer de 2019 per les entitats i persones beneficiàries del mecenatge d’acord amb el que estableixen l’article 12 de le Llei 20/2018, de la Generalitat, de 25 de juliol, i l’article 13 del Decret 2/2019, del Consell, d’11 de gener.

Del total de les 31 sol·licituds presentades, es va atorgar la declaració d’interès social per unanimitat als següents projectes:

ASSOCIACIÓ INTRAMURS. ENTITAT INTRAMURS PER L’ART AL MEDITERRANI

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:
Associació Intramurs
Denominació del projecte o activitat:
Entitat Intramurs per l’Art al Mediterrani
Descripció del projecte o activitat:

Per l’experimentació artística al Mediterrani” és un projecte per a la promoció de totes les arts contemporànies que s’enclaven dins de l’àrea de les antigues muralles de València i el Dalt Vila d’Eivissa. Escenaris tan emblemàtics com són els centres històrics d’aquestes ciutats, llocs que des de fa segles són bressol de tradicions i d’artistes, en què conviuen tot tipus de moviments culturals, històrics i socials, són el marc perfecte perquè durant dies se li prenga el pols a la vida cultural d’aquestes ciutats.

Els carrers, les places, els jardins, els baluards, els tallers i els estudis, junt amb els comerços, els bars i les galeries que així ho vulguen, s’ompliran del treball dels diferents artistes, amb la finalitat d’enriquir l’escena cultural i posar en auge el gran potencial que el panorama artístic contemporani és capaç de mostrar.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

El sector cultural, artístic, educatiu i docent.

Amb el treball de l’entitat es pretén donar suport al sector de la cultura i dinamitzar-lo en una zona amb segles de tradició artística i fer revifar el panorama artístic del centre històric.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Donar suport a l’experimentació i la creació artística i cultural de qualitat, que promou i acull projectes que operen sota les premisses de participació democràtica, equitat d’oportunitats i juís de paritat en la seua selecció.

Propiciar una política incloent, que respecte i encoratge la multiplicitat de les cultures, i la llibertat de les persones per a crear, expressar-se i participar.

Conjuntar els esforços i els recursos de les empreses privades, la societat civil i la comunitat artística entorn de la generació d’estímuls, per a una creació artística i cultural de qualitat.

Invertir en els projectes culturals professionals i experimentals que sorgisquen en la comunitat artística, i oferir espais perquè els creadors puguen desenvolupar el seu treball sense restriccions, que afirmen l’exercici de les llibertats d’expressió i creació.

Compartir experiències, tecnologies i productes culturals, davant de la pluralitat de cultures i d’identitats que conviuen al nostre país i a la resta del món.

Altres consideracions:

Un esdeveniment imprescindible per als artistes amb nous projectes a proposar, un aparador per als nous comportaments artístics, en què les disciplines es fonen i es complementen i busquen la hibridació en les arts.

Contacte: administracion@intramurs.org

Tfno: 699497356

Persona de contacte: Salvia

Enllaç a la pàgina web del projecte:

https://www.intramurs.org/es/
https://www.intramurs.org/es/album-de-fotos/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back To Top