#échateuncable y hazte amig@ INTRAMURS

Crònica #MuralladeLlum és la revisió condicionada dels esdeveniments que van marcar l’esdevindre d’Intramurs 2019, vertebrat entorn de la idea unificadora i posibilitadora #MuralladeLlum, que mira a anys venidors amb voluntat de continuïtat. Revisió sense mirades masa llargues ni pauses innecessàries, un trajecte rigorós però lúdic, apassionat i còmplice amb els artistes i les seues obres. Tal […]

Back To Top