#échateuncable y hazte amig@ INTRAMURS

https://www.youtube.com/watch?v=E56FrRYbiQQ QUÈ SÓN EL MECENATGE I EL MICROMECENATGE? Mecenatge: Tota contribució privada aportada de forma altruista per a la realització de projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals que hagen estat declarades o que tinguen la consideració d’interés social. Micromecenatge: Quan els projectes o activitats es financen mitjançant moltes aportacions individuals realitzades amb caràcter […]

Back To Top