#échateuncable y hazte amig@ INTRAMURS

Música del carrer en Ciutat Vella: legislació i gestió

2019, 25 octubre, Conferències i xarrrades

intramurs_2019-25-musica-carrer

A càrrec d’Ali Martínez, doctora en Indústries Culturals i de la Comunicació per la Universitat Politècnica de València.

Amb artistes de carrer convidats, entre altres Borja Catanesi
En aquesta ponència analitzarem l’evolució de la figura del músic de carrer en la història, la seua pràctica i convivència amb altres sectors socials amb els quals comparteix el carrer. En Intramurs sabem que el ritme canviant de la ciutat modifica tot al seu voltant i és, en la música de carrer, on trobem una adaptació que dóna exemple de consciència, formulació i reinvenció de l’espai públic.
Back To Top