#échateuncable y hazte amig@ INTRAMURS

2018

INTRAMURS es posiciona com a referent per a les propostes artístiques més avantguardistes i per a ser el lloc on experimentar projectes arriscats i participatius. És un esdeveniment imprescindible per als artistes amb propostes pioneres, un aparador per als nous comportaments artístics, on les disciplines es fonen i es complementen. També, és un projecte en expansió que hibrida fórmules diverses de gestió/producció per a innovar en les arts i la cultura, on desenvolupem processos estratègics i de comunicació que fomenten la responsabilitat social en l’empresa i la participació ciutadana.

 

Intramurs, que enguany arriba a la cinquena edició, és un projecte consolidat d’un grup d’artistes valencians que es van unir per a crear, amb el suport i la col·laboració dels comerciants del centre històric, una cita artística basada en tres premisses fonamentals: gratuïtat, innovació i interés de les propostes. L’àmbit d’actuació està fitat al marc territorial de Ciutat Vella, amb intervencions d’art públic en els carrers i les places, i amb l’activació temporal d’espais en desús com a escenaris per a les arts.

 

Enguany, el projecte ha iniciat una etapa nova. A l’abril vam organitzar una trobada d’artistes per la llibertat d’expressió a Eivissa, alhora que mantenim la convocatòria anual a València. En aquesta nova era, la denominació d’Intramurs experimenta a l’artista al Mediterrani per a posar èmfasi al caràcter innovador del projecte, la voluntat d’incidir en les diverses ciutats del nostre àmbit geogràfic, i per descomptat, facilitar la mobilitat d’artistes i produccions.

 

Vos donem la benvinguda a cinc anys d’Intramurs.

Vos donem la benvinguda al que se n’ix de la norma!

#atòpic

Back To Top