sellopngtransparenteblanco

El sello Cultura y Mecenazgo es una representación gráfica directa y funcional, que permite identificar de forma inmediata aquellos proyectos que contribuyen al fomento del mecenazgo cultural entre la sociedad española.

Amb la declaració de l’Associació Intramurs com a entitat d’utilitat pública, el tractament fiscal del nostre projecte s’equipara al de les fundacions, per perseguir les mateixes finalitats i estar sota el mateix control governamental.

Això es traduïx en una sèrie d’avantatges i incentius per a les persones particulars i empreses que opten per fer-hi aportacions dineràries, de béns o de drets.

Tot seguit, fem un resum de les diferents situacions possibles:

A títol particular,

és el cas de la persona física, pots fer aportacions econòmiques que després podràs desgravar en la declaració de l’IRPF. Intramurs et farà certificat d’aportacions, i presentarem de manera telemàtica la teua aportació, si t’interessa tindre eixa desgravació, per això n’has de confirmar el caràcter anònim o no; en qualsevol cas, és un suport important al projecte.

Segons el que s’aporte en l’IRPF diferencia la desgravació, si optes per la primera escala, l’import a
desgravar és del 75% dels primers 150 euros, amb la qual cosa en realitat només
t’haurà costat 37,5 euros.

Si l’aportació és superior a 150 euros, imaginem que dones 500 euros, podràs deduir el 75% dels primers 150 euros i el 30% de la resta, per tant hisenda et retornarà al final 217,5 euros.

Si, a més, mantens una fidelitat de dos anys almenys, al tercer el percentatge augmenta en un 5%, encara que sempre hi ha un límit del 10% de la base liquidable de l’IRPF per a estes desgravacions.

Com a persona jurídica,

la quantitat donada té una reducció del 35% en l’impost de societats, i si mantens o augmentes l’aportació durant més de dos anys, el percentatge puja fins al 40%. Sempre amb el límit del 10% de la base imposable del període impositiu, encara que amb la possibilitat aplicar l’excedent en els períodes impositius immediats i successius dels deu anys següents.

Si eres persona física com a professional o empresari,
així com persona jurídica més coneguda com a societat mercantil
, també pots firmar un conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interés
general amb el nostre projecte.

 En eixe cas, des d’Intramurs farem difusió pública del teu suport al projecte (el teu nom o logotip apareixerà en esta publicació i en la nostra web), a més de complir amb l’objecte del conveni, i podràs deduir totes les quantitats aportades, ja quetenen la consideració de despeses deduïbles de l’activitat econòmica duta a terme.

A més, també pots fer-nos donació
de béns o servicis professionals i, fins i tot, aportacions en espècie
.

Això sí, tot ha d’estar molt ben definit en el contracte, s’ha d’especificar amb claredat l’import econòmic de la donació i l’objecte concret al qual es destinen els diners o els béns o servicis professionals.

Si tens algun dubte, en la pàgina del Ministeri de Cultura https://culturaymecenazgo.mecd.gob.es/inicio.html hi ha especificades totes les possibilitats d’una manera més detallada.

I si ja vols convertir-te en un dels nostres primers mecenes,

pots contactar amb nosaltres a través de l’adreça administracion@intramurs.org.

Si ho tens clar, no ho dubtes, fes-ho: