Què fem

Acostar la manifestació artística a la ciutadania interactuant-hi i implicar activament el visitant i fer-lo partícip. Afavorir l’accés a la cultura en el vessant més humà i socialitzador.

Recuperar els nostres orígens, lligant-los a la nova realitat global de caràcter multicultural.

Ajudar a interconnectar els diferents agents: creadors, gestors, comerciants, associacions i veïns. Fomentar el turisme donant suport al comerç i l’hostaleria de la zona.

Intramurs és un projecte en expansió que híbrida fórmules diverses de gestió/producció per a innovar en les arts i la cultura. Per a això desenrotlla processos estratègics i de comunicació que fomenten la responsabilitat social en l’empresa i la participació o col·laboració ciutadana.

Recent Posts
Fabrik Nomade_Convent Carmen_Web