Intervencions urbanes

Hi ha intervencions permanents i intervencions efímeres.
Totes elles possibiliten als artistes experimentar amb grans formats i amb les relacions i visibilitat que genera la via pública.