Altres disciplines

Divulgació, comprensió i exhibició d’altres manifestacions artístiques en un àmbit públic i urbà, on el públic té que interactuar i mantindre una posició activa i que per a res li deixa indiferent.