Aparadorisme

Home Lluna

És un projecte de Home LlunaMarcos Pastor Hidalgo (València, 1975). És un artista interdisciplinari que des de la seua adolescència se sent atret per la pintura, la fotografia i l’art en general. Sobretot li interessa la fotografia de viatge, que utilitza com a llenguatge d’expressió artístic, i de la qual podem destacar el seu projecte fotogràfic “Un Viatge en el Silenci”, premiat en 2013 en el Concurs de Fotografia de la Casa de l’Alumne de la Universitat Politècnica de València, realitzat durant la seua formació en el cicle formatiu de grau superior de Fotografia Artística de l’EASD de València.

Graduat en Belles arts per la Universitat Politècnica de València desenvolupa com a Treball de Final de Grau el Projecte artístic multidisciplinari, “Cartografies Suspeses. L’entorn com a element configurador de la identitat social”, obtenint la Matrícula d’Honor per aquest, en el qual realitza una investigació teòric‐pràctica que aborda conceptes relacionats amb la identitat i la conseqüent configuració territorial a partir d’ella, utilitzant la cartografia com a element estructurador formal i conceptual.

Planteja la relació del subjecte amb el seu entorn a partir de com interactua amb aquest, construint així diverses maneres de vida, que defineixen les característiques formals i plàstiques, donant com a resultat una sèrie de mapes desenvolupats en diferents llenguatges artístics.

En els últims anys ha dut a terme diversos projectes fotogràfics, destacant “En trànsit” el propòsit del qual és el d’incitar al viatge, però és un viatge que no té perquè portar-nos a cap part concreta, sinó que el que persegueix és acostar-nos a noves experiències, a entendre la vida i el món, com un tot en moviment. Són recorreguts en els que es compon una sort de puzle en els quals cada individu forma una peça fonamental que el completa, i en el qual mostren les identitats humanes i les cartografies culturals que es tracen en el temps, a manera d’aparadors efímers.

Most Recent Projects