2019, 23 octubre, Conferències i xarrrades

Ponente: Alfonso Pastor Moreno, profesor de la escuela Superior de cerámica de Manises y especialista en cerámica de reflejo metálico en la antigua fábrica Céramo de Benicalap

En aquesta conferència amb el ceramista Alfonso Pastor Moreno, es parlarà de l’origen del reflex metàl·lic o ceràmica daurada, des del seu origen a Pèrsia, passant per la seua introducció des de Damasc pels musulmans a Màlaga, Al Andalus, en el segle *Xlll. Posteriorment el seu ús a Manises i la situació actual de la Céramo, així com la quasi totalitat desaparició d’aquest tipus de ceràmica en l’actualitat.

 

Related Projects
[DIA 22] ARRANCAMURS. FALLA ARRANCAPINS 2020[DIA 23]