Edició 2018.

Es diu de pressa, però en cinc anys han passat moltes coses a València, i Intramurs n’és responsable d’unes quantes de les més interessants en el camp artístic