The Squeeze, una espremedora a gran escala de l’artista Lesley Yendell, amb el suport de la documentació fotogràfica de Consuelo Bautista, que explica el procés creatiu i el cicle agrícola que materialitza l’obra, respon a una economia a gran escala que funciona sota un model econòmic determinat. Yendell aconseguix una unió entre el món exterior del camp i el treball de l’interior, l’espai domèstic, on es manipulen els aliments sota les mateixes pautes d’orde, neteja i ritme que es fan servir en l’agricultura. Un símil entre el model econòmic i l’impacte que té en la terra, tan complexos com l’estructura formada per les rames de la peça.

Calpurnio T'ho vas a perdre?BUCLES—Fernando Rabelo