• eulalia
  • En aquest taller, com el seu nom indica, sorgiran històries extraordinàries, prenent com a punt de partida allò ordinari: el carrer, l’entorn urbà. Connectarem amb la ciutat i la vida que conté, i reinterpretarem els seus racons. Explorarem, a més de l’escriptura, altres formes expressives, sempre manuals, per mantenir el contacte amb allò que estem creant.