The Holy Clinic

The Holy Clinic es una formació integrada pels artistes visuals Alex Francés, Mavi Escamilla, Jorge Carla i Pol Coronado. The Holy Clinic surge amb la intenció de donar una eixida musical a les [...]