#échateuncable y hazte amig@ INTRAMURS

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

 

1. Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web https://www.intramurs.org/  (des d’ara, la pàgina web) titularitat de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS amb NIF G98666928 i domicili social al C / Recadero 31- 3, 46001 València.

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

 

2. Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d’ús de la mateixa, recollides en l’esmentat Avís, poden patir modificacions.

ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de l’última actualització a la part superior del document. Si vostè continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina web, un cop modificades les condicions d’ús de la mateixa, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en les mateixes.

 

3. Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar-se durant la mateixa.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc web.

 

4. Obligacions de l’usuari

Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, i contrària al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, o de tercers, o que puguen malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d’altres usuaris.

Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb fins il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).

2) Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.

3) Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre software o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

 

5. Actualitat

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest lloc web.

 

6. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la “Ley de Propiedad Intellectual”.

Aquests drets pertanyen exclusivament a ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, o als seus llicenciants, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent siga protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut de la web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del titular, incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el “contingut”) són propietat exclusiva del titular o dels seus llicenciats, amb tots els drets reservats.

Cap part del contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular.

No es podrà carregar o republicar contingut de la web en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb fins comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del titular.

 

7. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

 

8. Política de Privacitat

Si vol conèixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

9. Hiperenllaços

L’usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web a la d’ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a aquesta pàgina o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d’una altra manera, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, dins de la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, i sempre que es permeti , en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS en la forma establerta en aquesta clàusula.

6) La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (Ii) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (Iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seva pàgina web i exigirà la seva retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

 

10.  Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer, o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que pogueren derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que pogueren aparèixer en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, llevat dels casos que preveu l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats els ha de posar en coneixement de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS.

 Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les que donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles. ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMUS es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en la seva pàgina web.

ASSOCIACIÓ CULTURAL INTRAMURS no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no siga directament imputable a ella.

 

11.  Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que sigui necessari efectuar hauran d’enviar un correu electrònic  info@intramurs.org o enviar una comunicació escrita a ASSOCIACIÓ CULTURAL Intramurs, amb NIF G98666928 i domicili social al C / Recadero 31-3, 46001 València.  

 

12. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o la utilització d’aquest lloc web serà de competència dels tribunals de València.    

Back To Top