#échateuncable y hazte amig@ INTRAMURS

2016

Intramurs va nàixer amb el propòsit de donar una solució a la comunitat d’artistes davant la crisi cultural produïda a la ciutat. La nostra proposta és únicament viable des de la col·laboració i la participació de la comunitat d’artistes, dels veïns del centre històric, dels comerços i de les empreses públiques i privades. El nostre plantejament urbà sorgeix com una alternativa per a donar visibilització  a propostes artístiques i projectes culturals que no tenen espai en els esquemes culturals tradicionals. La nostra pretensió és generar contingut cultural perdut i donar veu a tots els agents socials i culturals, però sobretot, volem dignificar el treball de l’artista.

Pensem que és possible ensenyar a la institució altres models de cultura i per tant, amb l’ajuda de tots, ser un referent i consolidar el projecte Intramurs. Estem en un moment idoni per a crear i dissenyar models que ens representen i tornar a crear contingut cultural. Intramurs té la seua mostra amb la consecució del festival, però no es queda només en això, treballa tot l’any intentant generar vincles entre artistes i agents culturals i socials, nacionals i internacionals. Respecte a l’entramat social del barri tampoc descansa, intentem ajudar amb propostes una reactivació de Ciutat Vella. Per això, és fonamental sumar-li al nostre projecte que els comerços, bars, associacions, col·lectius i veïns, prenguen consciència que entre tots estem rehabilitant culturalment el barri.

Intramurs planteja el respecte com a solució, per això necessitem que tots estiguem dins i ens sentim part. Pensem que amb generositat es recol·lecten fruits i ens reconforta saber que en aquest model cultural no estem només nosaltres, ja que a l’àmbit europeu hi ha una explosió d’iniciatives que parteixen de la col·laboració.

Us convidem a tots a repensar el model cultural de València, a participar activament en la creació de noves formes i conceptes de fer cultura, de fer barri i de fer ciutat.

Benvinguts a Intramurs 2016!

Tots a l’Embolic!
Back To Top